E-Math

Finland ligger efter i IKT-användning i skolor enligt ny rapport (19.04.2013)

En rapport om IKT-användningen i skolor i Europa publicerades den 18.4. Rapporten är beställd av Europeiska kommissionen och jämför användningen av IKT inom undervisning i 31 olika länder. Rapporten visar att fastän användningen av IKT är hög i både Sverige och Estland ligger Finland efter. Sverige är det land där det finns flest datorer med 59 datorer per 100 elever, motsvarande siffra i Estland är 31 datorer per 100 elever. Finland ligger under EU-medeltalet (21 datorer) med 20 datorer per 100 elever.

Rapporten föreslår ett antal åtgärder för att öka IKT-användningen i skolorna. Exempelvis föreslås förstärkning av offentliga satsningar på institutionell, lokal, regional, nationell och europeisk nivå. Samtidigt rekommenderas stärkande av pedagogisk expertis inom IKT.

Rapporten lyfter fram att lärare vill ha och behöver mera fortbildning, inte endast teknisk, utan även pedagogisk fortbildning. Rapporten rekommenderar ökad fortbildning för lärare i alla ämnen. Det inkluderar även ämnesspecifik fortbildning med inlärningsapplikationer.

Därtill föreslog forskarna bakom rapporten en mer detaljerad undersökning om orsaken till att digitala läromedel och resurser inte används, samt om hur man skulle kunna förbättra situationen. Några sätt att förbättra situationen skulle enligt rapporten kunna vara att bl.a. öka offentliga och privata partnerskap med förlag, utveckla nätsamfund där lärare själva kan skapa material samt utveckla flera open source-produkter.

Rapporten kan läsas i sin helhet här. En sammanfattning på finska kan läsas här.

The contents of the website reflect the authors' views. The Managing Authority of the Central Baltic INTERREG IVA Programme cannot be held liable for the information published by the project partners.