E-Math

E-Math deltog i Framtidens Läromedel (24.09.2013)

E-Math deltog den 24–25 september i Framtidens Läromedel i Uppsala. E-Math hade en monter där E-Math-teamets medlemmar visade upp böckerna för intresserade mässdeltagare. E-Math hade också en talapunkt där projektledare Ralph-Johan Back föreläste om projektets bakgrund, innehåll och resultat. En av E-Maths åländska pilotlärare Tom Rydell berättade också om sina erfarenheter från E-Math-kurser. Talarpunkten och montern drog till sig förhållandevis mycket uppmärksamhet och E-Math hoppas nå en spridning för sina resultat i svenska skolor efter evenemanget.

The contents of the website reflect the authors' views. The Managing Authority of the Central Baltic INTERREG IVA Programme cannot be held liable for the information published by the project partners.