E-Math

Artikel om IT-användningen i gymnasier i Åbo (14.10.2013)

E-Math nämndes i en artikel i Turkuposti, en tidning som kommer till alla hushåll i Åbo. I artikeln diskuteras den utvidgade användningen av IT i Åbogymnasierna och det faktum att en del av de nationella studentskrivningarna kommer att flytta till digitalt format fr.o.m. 2016 lyftes också fram. IT möjliggör dessutom mångsidigare undervisningmöjligheter och behövs i alla branscher ute i arbetslivet, poängteras det i artikeln. I höst har gymnasieeleverna i Åbo särskilt uppmuntrats att ta med sig sina egna datorer till skolan. Eleverna som intervjuas i artikeln önskar se mer användning av IT i undervisningen och menar att e-läromedel har klara fördelar i sin användbarhet och förmånliga pris jämfört med andra läromedel.

Klicka här för att läsa hela artikeln (på finska).

The contents of the website reflect the authors' views. The Managing Authority of the Central Baltic INTERREG IVA Programme cannot be held liable for the information published by the project partners.