E-Math

Vastavalt uuele aruandele on Soome maha jäänud koolides IKT kasutamisel (19.04.2013)

Euroopa Komisjoni poolt tellitud raport IKT vahendite kasutamisest koolides avalikustati 18. aprillil. Raport, kus võrreldakse 31 riigi IKT kasutamist hariduses, näitab, et nii Eestis kui Rootsis on IKT kasutamine kõrge, kuid Soome jääb tahapoole. Rootsis on 100 õpilase kohta kõige rohkem arvuteid – 59, Eestis on 31 arvutit 100 õpilase kohta. Soomes on 100 õpilase kohta 20 arvutit, mis jääb alla Euroopa Liidu keskmist (21 arvutit 100 õpilase kohta).

Aruanne soovitab mitmeid tegevusi IKT kasutamise edendamiseks, näiteks tugevdada riigi tegutsemist nii õppe-, kohalikul, regionaalsel, rahvuslikul kui Euroopa tasandil, samuti tuleks läbi viia IKT-suutlikuse ekspertiis kooli tasandil.

Samuti näitab aruanne, et õpetajad vajavad rohkem koolitusi, mitte ainult tehnilisel tasemel vaid ka pedagoogilisi. Seetõttu soovitatakse tõsta kooli personali ja teiste aineõpetajate poolt läbiviidavate koolituste arvu. Sinna kuulub ka ainepõhine koolitus programmide kasutama õppimiseks.

Lisaks soovitavad teadlased täpsemalt uurida põhjuseid, miks digitaalseid õppevahendeid rohkem ei kasutata ja kuidas seda olukorda parandada. Näiteks on võimalik suurendada avalikku/isiklikku koostööd kirjastajatega, arendada õpetajate online-ühendusi materjalide loomiseks, levitada avatud/muudetava sisuga materjale jne.

Aruanne on kättesaadav siit. Väga lühike kokkuvõte eesti keeles on siin.

The contents of the website reflect the authors' views. The Managing Authority of the Central Baltic INTERREG IVA Programme cannot be held liable for the information published by the project partners.