E-Math

Anname teada!

E-Math projekt on lõppenud ning avalikustame projekti käigus loodud materjalid. Avaldame kolme erineva riigi elektroonilised õpikud ning mõned programmid, mis selle projekti käigus loodi. Avaldatud raamatud on mõeldud kasutamiseks õpilastele. Raamatuid ei ole seotud ühegi võrguporgrammiga, seega sellisel kujul allalaetud õpikutest ei saa saata lahendusi õpetajatele, samuti ei saa lahendatud ülesandeid salvestada. Vastava toe abi on see aga võimalik. Õpetaja versioon õpikust sisaldab tavalisest õpikust erinevaid töövahendeid ning mõningaid näidislahendui ja ülesannete vastuseid. Seetõttu jagatakse õpetajaraamatuid vaid õpetajatele peale vastavat sooviavaldust. Kuna E-Math projekt on lõppenud, siis sooviavaldused õpetajaraamatu saamiseks tuleks saata aadressile info@fourferries.fi.

Avaldatud programmid

Projektis loodud programmid on alla laetavad ja uurimiseks GitHub-toes.

Avaldatud õpikud

Kõik raamatud on alla laetavad ning pakitud .zip failina, mille saab siis salvestada ning avada omas arvutis sobivas kohas. Õpik avaneb interneti brauseri logo alt, sellele klikkamisel vastavas interneti aknas. Tähelepanu! Raamat ei tööta, kui te ei ole raamatut lahti pakkinud .zip failist. Kasutades Firefoxi brauserit, tuleb lisaks installeerida pistikprogramm, mille kasutamine annab võimaluse oma lahendusi oma arvuti õpikusse salvestada. Teiste veebi programmidega saab raamatut kasutada, kuid lahenduste salvestamine ei ole võimalik.

Soome õppesuund

soome keeles rootsi keeles

Rootsi õppesuund

Eesti õppesuund

The contents of the website reflect the authors' views. The Managing Authority of the Central Baltic INTERREG IVA Programme cannot be held liable for the information published by the project partners.