E-Math

E-Math

E-Math on Euroopa Liidu projekt, mille eesmärgiks on tõsta õpilaste motivatsiooni ja parandada nende matemaatikast arusaamist. Projekt algas 2011 aastal ning selle käigus on loodud interaktiivne e-õpik gümnaasiumi matemaatikatundide läbiviimiseks arvuti abil. Ülesannete lahendamiseks kasutatakse samuti uudset meetodit – struktuurset lahendamist. E-õpikut on katsetatud Eesti, Soome ja Rootsi koolides (15 kooli, ca 400 õpilast).

Projekti rahastajaks on Kesk-Läänemere INTERREG IV A piiriülese koostöö programm 2007-2013.

The contents of the website reflect the authors' views. The Managing Authority of the Central Baltic INTERREG IVA Programme cannot be held liable for the information published by the project partners.