E-Math

E-Math deltog i gymnasiedagarna i Helsingfors (12.11.2013)

Utbildningsstyrelsen organiserar seminariedagar för gymnasiepedagoger vartannat år och i år råkade temat vara just digitala läromedel. E-Math var en av utställarna i Finlandiahuset och fick möjligheten att träffa många inspirerande lärare och rektorer från hela Finland.

The contents of the website reflect the authors' views. The Managing Authority of the Central Baltic INTERREG IVA Programme cannot be held liable for the information published by the project partners.