E-Math

Om E-Math

E-Math är ett EU-projekt finansierat av Central Baltic-programmet IV A 2007-2013 med målsättningen att förbättra studerandes motivation och färdigheter i matematik. Projektet leds av Professor Ralph-Johan Back och involverar sex olika partners: städerna Åbo (ledande partner), Tallinn, Stockholm och Mariehamn samt Åbo Akademi och Åbo universitet.

E-Math-projektet startade under 2011 och har utvecklat en ny undervisningsmetod för matematik på gymnasienivå. Metoden kombinerar det alternativa sättet att presentera matematik på, så kallade strukturerade härledningar, och interaktiva e-böcker. E-böckerna har en inbyggd editor som gör det möjligt att skriva matematik på hög nivå i böckerna, något som tidigare ansetts vara omöjligt. Metoden har testats i 15 skolor (ca 400 studerande) i Estland, Finland och Sverige med uppmuntrande resultat.

Projektet har sammanställt 15 e-böcker på tre olika språk (svenska, finska och estniska). E-böckerna kommer att vara tillgängliga för allmänheten utan extra kostnad i januari 2014. Böckerna bygger på respektive länders läroplaner i matematik för första årets gymnasieelever.

The contents of the website reflect the authors' views. The Managing Authority of the Central Baltic INTERREG IVA Programme cannot be held liable for the information published by the project partners.