E-Math

E-Math

E-Math är ett EU-projekt finansierat av Central Baltic-programmet IV A 2007–2013 med målsättningen att förbättra studerandes motivation och färdigheter i matematik. E-Math-projektet påbörjades år 2011 och har utvecklat en ny undervisningsmetod för matematik på gymnasienivå.

Metoden kombinerar ett alternativt sätt att presentera matematik kallat strukturerade härledningar med interaktiva e-böcker. E-böckerna har en inbyggd editor som gör det möjligt att skriva matematik på alla nivåer med hjälp av en dator, något som tidigare ansetts vara omöjligt.

Metoden har testats i 15 skolor (ca 400 studerande) i Estland, Finland och Sverige med lovande resultat.

The contents of the website reflect the authors' views. The Managing Authority of the Central Baltic INTERREG IVA Programme cannot be held liable for the information published by the project partners.