E-Math

Material lansering (15.01.2014)

E-Math-projektet har avslutats och det material som har producerats under projektet har publicerats på webben.

De elektroniska böckerna kan laddas ned från lanseringssidan.

Källkoden för programvarukomponenterna finns tillgängliga på GitHub.

The contents of the website reflect the authors' views. The Managing Authority of the Central Baltic INTERREG IVA Programme cannot be held liable for the information published by the project partners.