E-Math

Lansering

E-Math-projektet har avslutats varvid dess resultat har publicerats och är nu allmänt tillgängliga.

Lanseringen innehåller en uppsättning elektroniska böcker skrivna för tre länder på tre språk, samt en samling programvarukomponenter. De publicerade böckerna är avsedda för studerandebruk. Böckerna är som standard inte anslutna till någon nättjänst, vilket innebär att det inte är möjligt att sända in lösningar till läraren. Lösta uppgifter säkerhetskopieras inte heller till någon server. Det går dock att ansluta boken till en nättjänst i efterhand.

Lärarversionerna av böckerna innehåller ytterligare verktyg och funktionalitet som enbart är avsedda för läraren. Dessa böcker innehåller också färdiga uppgiftslösningar och distribueras därför endast till lärare på begäran. Eftersom E-Math-projektet har avslutats kan begäran om tillgång till lärarböckerna samt andra förfrågningar sändas till info@fourferries.fi.

Publicerad mjukvara

De programvarukomponenter som utvecklats inom projektet finns tillgängliga för nedladdning på GitHub.

Publicerade böcker

Böckerna kan laddas ned som zip-paket, som bör packas upp på lämplig plats på den egna datorn. För att öppna boken, skall den html-fil som finns i den uppackade katalogen öppnas i en webbläsare.

Obs! Boken fungerar inte om man försöker öppna html-filen direkt ur zip-paketet utan att först packa upp det.

Då boken öppnas med Firefox, ber webbläsaren om lov att installera en tilläggsdel. Denna del gör det möjligt att spara lösningar lokalt på den egna datorn. Boken kan läsas även med övriga webbläsare, men dessa möjliggör inte lokal lagring av lösningar.

Svenska läroplanen

Finska läroplanen

På finska På svenska

Estniska läroplanen

The contents of the website reflect the authors' views. The Managing Authority of the Central Baltic INTERREG IVA Programme cannot be held liable for the information published by the project partners.