E-Math

Andra organisationer

Förutom projektet partners har också några andra organisationer bidragit till förverkligandet av E-Math-projektet. Nedan ges en kort beskrivning av organisationerna.

FORSKNINGSENHETER

TUCS

Turku Centre for Computer Science (TUCS) är ett gemensamt forskningsinstitut som tillhör Åbo Akademi och Åbo universitet. TUCS bedriver grundläggande och tillämpande forskning inom datavetenskap och ingenjörsvetenskap. Forskningen i TUCS utförs av ett antal forskningsenheter. Dessa enheter har specifika forskningsområden och deras status som TUCS-forskningsenhet bekräftas alltid för en tre års period av TUCS:s styrelse. En av enheterna vid TUCS är Learning and Reasoning-laboratoriet.

Learning and reasoning-laboratoriet

Learning and Reasoning-laboratoriet är en del av Turku Centre for Computer Science (TUCS) och består av medlemmar från både Åbo Akademi och Åbo universitet. Laboratoriet undersöker och utvecklar nya metoder och verktyg för undervisning av matematik och programmering. Målgruppen är eleverna i årskurserna 7–9, gymnasieelever och första årets studerande vid universitet och yrkeshögskolor. Forskningen utförs på fyra områden: (a) undervisning av matematik med strukturerade härledningar, (b) undervisning av formella metoder i programmering genom invariantbaserad programmering, (c) utveckling av undervisningssystem för programmeringskurser (d) undervisning av praktiska programmeringskunskaper med Python. E-Math är ett projekt inom Learning and Reasoning-laboratoriet.

IMPEd-resurscentret

IMPEd är ett resurscenter som förespråkar nya idéer och metoder för inlärningen av grundläggande matematik och programmering på olika undervisningsnivåer. Centret är ett samarbetsprojekt mellan institutionerna för informationsteknik vid Åbo Akademi och Åbo Universitet och upprätthålls av Learning and Reasoning-laboratoriet. IMPEds forskningsmål är att förbättra förståelsen för matematik och programmering vid gymnasieskolor och bland första årets studerande vid universitet och yrkeshögskolor. IMPEd understöds av Teknologiindustrin (Teknologiateollisuus, Federation of the Finnish Technology Industries).

FINANSIÄRER

Central Baltic-programmet IV A 2007-2013

Central Baltic INTERREG IV A Programme 2007-2013 finansierar gränsöverskridande samarbetsprojekt i det centrala Östersjöområdet. Detta inkluderar Estland, Finland, Åland, Lettland och Sverige.

De finansierade projekten fokuserar på miljön, ekonomisk tillväxt samt ett attraktivt och dynamiskt samhälle. Under åren 2007–2013 ska programmet dela ut 96 miljoner euro i projektfinansiering från den Europeiska regionala utvecklingsfonden. E-Math var ett av programmets största projekt.

Andra finansiärer

Det finns ett antal andra projekt som är relaterade till E-Math och interaktiv inlärning av matematik. Dessa finansieras av följande organisationer:

The contents of the website reflect the authors' views. The Managing Authority of the Central Baltic INTERREG IVA Programme cannot be held liable for the information published by the project partners.