E-Math

Muut organisaatiot

Hankkeen osapuolien lisäksi pari muutakin organisaatiota ovat mahdollistaneet E-Math-hankkeen toteuttamisen.

TUTKIMUSYKSIKÖT

TUCS

Turun tietotekniikan tutkimus- ja koulutuskeskus (Turku Centre for Computer Science, TUCS) on Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen tutkimusyksikkö. Siellä tehdään soveltavaa ja perustutkimusta tietojenkäsittely- ja insinööritieteissä. Tutkimus toteutetaan useiden tutkimusyksiköiden kautta. Näillä yksiköillä on tarkat tutkimuskohteet, ja niiden status TUCS-yksikköinä on kolmivuotiskaudeksi TUCSin johtokunnan vahvistama. Yksi näistä yksiköistä on Learning and reasoning laboratory.

Learning and reasoning-laboratorio

Learning and Reasoning-laboratorio tutkii ja kehittää uusia menetelmiä matematiikan ja ohjelmoinnin opetukseen. Kohderyhmänä on yläasteen, lukion ja korkeakoulujen uudet opiskelijat. Tutkimus keskittyy neljään aiheeseen: (a) matematiikan opetukseen rakenteisten päättelyketjujen avulla, (b) formaalisten menetelmien opetus invarianttiohjelmoinnin avulla, (c) tuutorointiohjelmien kehittämistä ohjelmointikursseille ja (d) käytännön ohjelmointitaidon opetusta Pythonilla.

IMPEd - resurssikeskus

IMPEd on resurssikeskus, joka kehittää uusia ideoita matematiikan ja ohjelmoinnin opetukseen eri opintoasteilla. Keskus on Turun yliopiston ja Åbo Akademin IT-laitosten yhteinen tutkimusprojekti ja se kuuluu Learning and Reasoning-laboratorion alaisuuteen.. Tutkimuksen tarkoituksena on parantaa matematiikan ja ohjelmoinnin ymmärrystä toisen asteen opinnoissa ja aloittavien korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa. Teknologiateollisuus ry tukee IMPEdin toimintaa.

RAHOITTAJAT

Central Baltic Programme IV A 2007-2013

Central Baltic INTERREG IV A Programme 2007-2013 rahoittaa rajat ylittävää yhteistyötä Itämeren ympärysalueella käsittäen osia Virosta, Suomesta, Ahvenanmaalta, Latviasta ja Ruotsista.

Rahoitetut projektit keskittyvät ympäristöön, talouskasvuun, sekä vetoaviin ja dynaamisiin yhteiskuntiin. Ohjelma pyrkii jakamaan 96 MEUR projektirahoitusta Euroopan aluekehitysrahastolta ohjelma-alueelle vuosien 2007-2013 aikana. E-Math on yksi ohjelman isoimpia hankkeita.

Muut rahoittajat

E-Math ja interaktiivinen oppiminen matematiikassa liittyvät useaan muuhun projektiin. Ne ovat seuraavien tahojen rahoittamia:

The contents of the website reflect the authors' views. The Managing Authority of the Central Baltic INTERREG IVA Programme cannot be held liable for the information published by the project partners.