E-Math

E-kirjat

Teknologiasta on tullut viime vuosina kiinteä osa ihmisen arkea ja olemme oppineet luottamaan siihen eri tilanteissa, tarvitsimme sitten junalippua tai personal traineria. Koulutusala on perinteisesti ollut hidas omaksumaan uusia toimintatapoja ja on vasta nyt aktiivisesti sisällyttämässä tietokoneet ja tabletit osaksi opetusta.

Matematiikan osalta siirtymä on vaikeampi kuin muiden aineiden kohdalla. Matemaattisen tekstin tuottamista tietokoneella on pitkään pidetty vaikeana, jopa mahdottomana. Sähköiset kirjat ilman mahdollisuutta matemaattisen tekstin tuottamiseen olisivat lisäarvoltaan vähäiset verrattuna perinteisiin kirjoihin. Lisäksi useimmat e-kirjat vaativat internetyhteyden. Yhteyden tarjoaminen kokonaiselle koululle on kallista, eikä useimmilla kouluilla ole siihen varaa.

E-Math-projektin aloittaessa kehitystyön, tavoitteiksi asetettiin mahdollisimman käyttökelpoiset ja käyttäjäystävälliset e-kirjat. Kirjojen haluttiin olevan enemmän kuin pelkät perinteisten kirjojen sähköiset vastineet ja niiden tulee helpottaa opettajien pyrkimyksiä tehdä matematiikasta mielenkiintoisempaa ja helpommin ymmärrettävää. Yhdistämällä sisällön ja tekniikan, luotiin kirjat joiden toivotaan tuovan lisäarvoa luokkiin, sekä menetelmän, joka mahdollistaa matematiikan opetuksen tietokoneella helposti.

Projektin aikana on kirjoitettu 15 e-kirjaa kolmella kielellä ja ne tulevat olemaan kaikille ilmaiseksi saatavilla tammikuussa 2014. Kirjat seuraavat ensimmäisen vuoden lukiomatematiikan opetussuunnitelmaa kussakin osallistujamaassa.

Suomi

MAA1: Funktiot ja yhtälöt/Funktioner och ekvationer
MAA2: Polynomit/Polynom
MAA3: Geometria/Geometri
MAA4: Analyyttinen geometria/Analytisk geometri

Ruotsi

Matematik 1C
Matematik 2C

Viro

Arvuhulgad. Avaldised.
Võrrandid ja võrrandisüsteemid
Võrratused. Trigonomeetria I
Trigonomeetria II
Vektor tasandil. Joone võrrand

The contents of the website reflect the authors' views. The Managing Authority of the Central Baltic INTERREG IVA Programme cannot be held liable for the information published by the project partners.