E-Math

E-õpikud

Viimaste aastate jooksul on tehnoloogia muutunud oluliseks osaks elust. Me oleme harjunud teda kasutama alates piletite ostmisest kuni individuaalse treeningplaani koostamiseni. Traditsiooniliselt on hariduse valdkond olnud uuenduste suhtes konservatiivsem. Alles praegu hakatakse arvuteid ning tahvelarvuteid aktiivselt õppetöösse kaasama.

Kõige raskemaks pähkliks on matemaatika. On raske leida lihtsat viisi matemaatilise teksti kirjutamiseks arvutil, paljude arvates on see sootuks võimatu. Seni, kuni puudub võimalus e-õpikusse matemaatilise teksti kirjutamiseks, ei erine ta tavalisest paberõpikust, e-õpik oli lihtsalt tavalise paberõpiku digitaalne versioon. Lisaks nõuab enamus e-õpikuid internetiühendust. Kogu kooli katmine kiire internetiühendusega on kallis ning raha selleks on ainult vähestel koolidel.

Kui e-Math alustas e-õpikute arendamist, oli põhiliseks eesmärgiks teha need võimalikult kasulikud ja kasutajasõbralikud. Meie sooviks oli luua raamatud, mis oleks rohkem kui tavaliste õpikute elektroonilised versioonid ning sellega aidata õpetajatel muuta matemaatika huvitamaks ning arusaadavamaks. Kombineerides matemaatikat tehnoloogiaga oleme loonud õpikud, mis loodetavasti annavad klassiruumis lisaväärtust, ja süsteemi, mis võimaldab lihtsal viisil õpetada matemaatikat arvuti abil.

Projekti käigus on valminud 15 e-õpikut kolmes keeles, mis muutuvad üldsusele tasuta kättesaadavaks 2014 aasta jaanuaris. Õpikud järgivad iga osalejamaa gümnaasiumi esimese aasta õppekava.

Soome

MAA1: Funktiot ja yhtälöt/Funktioner och ekvationer
MAA2: Polynomit/Polynom
MAA3: Geometria/Geometri
MAA4: Analyyttinen geometria/Analytisk geometri

Rootsi

Matematik 1C
Matematik 2C

Eesti

Arvuhulgad. Avaldised.
Võrrandid ja võrrandisüsteemid
Võrratused. Trigonomeetria I
Trigonomeetria II
Vektor tasandil. Joone võrrand

The contents of the website reflect the authors' views. The Managing Authority of the Central Baltic INTERREG IVA Programme cannot be held liable for the information published by the project partners.