E-Math

Lisavõimalused

E-õpikul on mitmeid integreeritud funktsioone, mis annavad õpetamisel lisaväärtusi:

Õpik sisaldab kõiki ülesannete lahendamiseks vajalikke töövahendeid:

  • Õpikusse saab teha graafikuid ja jooniseid.
  • Õpikus on olemas kalkulaator.

Õpikud on ühendatud kursuste haldamissüsteemiga:

  • Õpilased saavad ära lahendada kõik õpikus olevad ülesanded ja saata need õpetajale.
  • Õpetaja kommentaarid saadetud ülesannetele on kohe õpilase raamatus nähtavad.
  • Õpetaja saab pidevalt jälgida klassi arengut.
  • Õpetajal on võimalus täpsemalt jälgida iga õpilase edenemist, sest tal on pidev juurdepääs iga õpilase tehtud tööle.

Õpikuid saab kohandada vastavalt eelistustele ja tasemele:

  • Õpetaja saab õpikusse lisada teoreetilist materjali ja ülesandeid.
  • Õpetaja saab raamatu abiga luua tunniks esitlusi.
  • Vigade leidmisel uuendatakse õpikuid automaatselt.
  • Õpilased saavad valida õpiku kujunduse ja värvi mitmete erinevate teemade vahel.
The contents of the website reflect the authors' views. The Managing Authority of the Central Baltic INTERREG IVA Programme cannot be held liable for the information published by the project partners.