E-Math

Teised organisatsioonid

E-Math’i projekti teostumisele on lisaks osalejatele kaasa aidanud ka mitmed teised organisatsioonid. Lühidalt nendest allpool.

TUCS

Turku Centre for Computer Science (TUCS, Turu Infotehnoloogia Keskus) on Turu Ülikooli ja Åbo Akadeemia ühendatud uurimisinstituut, mis teostab infotehnoloogia alus- ja rakendusuuringuid. Uurimistööd viivad läbi mitmed uurimisrühmad. Igal rühmal on oma konkreetne uurimisvaldkond ning nende staatus TITK uurimisrühmana kinnitatakse TITK juhatuse poolt kolmeks aastaks. Üks TITK uurimisrühmadest on õppimise ja arutluskäigu labor.

Õppimise ja arutluskäigu labor

Õppimise ja arutluskäigu labor (Learning and Reasoning laboratory) on osa Turu infotehnoloogia Keskusest (Turku Centre for Computer Science - TUCS) ning sinna kuulub inimesi nii Åbo Akadeemiast kui Turu Ülikoolist. Labor õpib tundma ning arendab uusi meetodeid ja vahendeid matemaatika ja programmeerimise õpetamiseks. Nende sihtgrupiks on 7.-9. klasside õpilased, gümnaasiumiõpilased ja ülikoolide ning polütehnikumide algtaseme tudengid. Uurimistöö keskendub neljale teemale: (a) matemaatika õpetamine struktuurse lahendamise kaudu, (b) programmeerimise formaalsete meetodite õpetamine kasutades invariantidel põhinevat programmeerimist, (c) programmeerimiskursuste juhendamissüsteemi arendamine ja (d) programmeerimise praktiliste oskuste õpetamine Python’i abil. E-Math ongi üks labori projektidest.

IMPEd resource centre

Matemaatika ja programmeerimishariduse arendamise keskus (IMPEd) pakub välja uusi ideid ja meetodeid, kuidas õpetada erinevatele vanuseastmetele matemaatikat ning programmeerimist. MaPHA on Åbo Akadeemia ja Turu Ülikooli IT-osakondade ühine projekt, mille eesmärgiks on parandada gümnaasiumiõpilaste ja ülikooli esimese aasta tudengite matemaatikast ja programmeerimisest arusaamist. Keskust toetab Soome Tööstuse Föderatsioon.

Kesk-Läänemere INTERREG IV A piiriülese koostöö programm 2007-2013

Kesk-Läänemere INTERREG IV A piiriülese koostöö programm 2007-2013 (The Central Baltic INTERREG IV A Programme 2007-2013) rahastab Läänemere keskosa riikide (Eesti, Soome, Ahvenamaa, Läti ja Rootsi) koostööprojekte.

Rahastatavad projektid keskenduvad keskkonnale, majanduskasvule ning atraktiivsele ja dünaamisele ühiskonnale. Programmi eesmärgiks on aastatel 2007-2013 rahastada Euroopa Regionaalse Arengu fondist 96 miljoni euro ulatuses projekte oma piirkonnas. E-Math oli programmi üks suuremaid projekte.

Teised rahastajad

On veel mõned projektid, mis on seotud e-Math’i ja matemaatika interaktiivse õppimisega. Neid rahastatakse järgmistest allikatest:

The contents of the website reflect the authors' views. The Managing Authority of the Central Baltic INTERREG IVA Programme cannot be held liable for the information published by the project partners.