E-Math

Tausta

Matematiikka on opiskelluin aine kouluissa, ja matematiikan korkeaa osaamista tarvitaan teknologiateollisuuden kehitykseen. Matematiikan opetus on kuitenkin pitkään säilynyt muuttumattomana, osittain siitä syystä, että korkeamman tason matematiikan kirjoittaminen tietokoneella on ollu käytännössä mahdotonta.

Kun koulumaailma on vähitellen siirtymässä kynästä ja paperista tietokoneisiin ja tabletteihin, on syntynyt selkeä tarve saattaa myös matematiikan opetus digiaikaan. Monet tämän hetken sähköisistä oppikirjoista ovat todellisuudessa ainoastaan digitalisoituja kappaleita perinteisistä oppikirjoista, eivätkä itsessään anna mitään lisäarvoa opetukseen.

E-Math -projektin tavoitteena ei ollut ainoastaan kirjoittaa kirjoja, vaan luoda myös uudenlainen opetustapa, joka tukisi opiskelijoiden ymmärtämystä ja tietoa matematiikasta. Yhdistämällä rakenteiset päättelyketjut, uusi matematiikan esitystapa, interaktiivisiin e-kirjoihin, projekti halusi luoda sisältöpohjaisen opetusmenetelmän, joka ei ainoastaan tuo tietokoneita matematiikan opetukseen, vaan myös tekee niistä hyödyllisen pedagogisen välineen.

The contents of the website reflect the authors' views. The Managing Authority of the Central Baltic INTERREG IVA Programme cannot be held liable for the information published by the project partners.