E-Math

E-Math-projektista

E-Math on EU-projekti, jonka rahoittaa Central Baltic Programme IV A 2007-2013–ohjelma tarkoituksena parantaa oppilaiden motivaatiota ja osaaamista matematiikassa. Projektia johtaa Professori Ralph-Johan Back ja siinä on kuusi partneria: kaupungit Turku (johtava partneri), Tallinna, Tukholma, Maarianhamina, sekä Åbo Akademi ja Turun yliopisto.

Projekti alkoi 2011 ja sen aikana on kehitetty lukiomatematiikkaan uusi opetusmenetelmä, joka yhdistää uuden matematiikan esitystavan interaktiivisten e-kirjojen kanssa. Kirjoissa on sisäänrakennettu editori, joka mahdollistaa korkeamman matematiikan kirjoittamisen tietokoneella, ominaisuus jota on aiemmin pidetty mahdottomana. Menetelmää on testattu 15 koulussa (n. 400 oppilasta) Virossa, Suomessa ja Ruotsissa lupaavin tuloksin.

Projektin aikana on kirjoitettu 15 e-kirjaa kolmella kielellä ja ne tulevat olemaan kaikille ilmaiseksi saatavilla tammikuussa 2014. Kirjat seuraavat ensimmäisen vuoden lukiomatematiikan opetussuunnitelmaa kussakin osallistujamaassa.

The contents of the website reflect the authors' views. The Managing Authority of the Central Baltic INTERREG IVA Programme cannot be held liable for the information published by the project partners.