E-Math

Rakenteiset päättelyketjut

Rakenteiset päättelyketjut on todistustapa joka käyttää tarkkaa merkintätapaa ja loogista argumentointia todistuksissa. Sitä on kehitetty 1990-luvun puolivälistä Åbo Akademissa E-Math-projektin johtajan, professori Ralph-Johan Backin ja professori Joakim von Wright toimesta. Systeemiä on testattu useaan eri otteeseen Turun alueella positiivisin tuloksin.

Menetelmää voidaan käyttää mihin tahansa matematiikkaan ja se tarjoaa valmiin mallin matemaattisten todistusten ja johtojen käyttäjäystävälliseen kirjoittamiseen. Pähkinänkuoressa rakenteiset päättelyketjut edellyttävät oppilaiden selittävän jokaisen oleellisen välivaiheen perinteisen suoran laskun sijaan

Systemaattisen esitystavan vuoksi tietotekninen tuki rakenteisille päättelyketjuille on helppo luoda. Lisäksi esitystapa mahdollistaa editorin, joka tukee päättelyketjujen kirjoittamista ja päättelyketjujen automaattisen oikeintarkistuksen, sekä menetelmän integroinnin opetusympäristöön. Rakenteiset päättelyketjut mahdollistavat myös monipuoliset harjoitustehtävät. Näiden mahdollisuuksien takia menetelmän yhdistäminen e-kirjoihin oli luontevaa.

Seuraavassa on lyhyt opastus siitä miltä rakenteiset päättelyketjut näyttävät ja miten niitä käytetään kirjoittaessa laskujen ratkaisuja. Opas sisältää seuraavat osat:

  1. Perusrakenne – mistä yksinkertainen päättelyketju koostuu?
  2. Oletukset – miten ratkaisuun voidaan lisätä jo tiedossa oleva tieto?
  3. Havainnot – miten voidaan vanhasta tiedosta saada uutta tietoa?
  4. Pikaopas – lyhyt katsaus rakenteisten päättelyketjujen rakenteeseen.

Tutkimus rakenteisista päättelyketjuista

Interaktiiviset e-kirjat

E-Math –projektissa on kehitetty ohjelmisto uusia interaktiivisia kirjoja varten. E-kirjoissa on useita uusia toiminnallisuuksia ja ne mahdollistavat ensimmäisenä korkeamman matematiikan tietokonekirjoituksen maailmassa. Sisällön kirjoittivat tutkijat ja matematiikan opettajat Åbo Akademissa ja Turun yliopistossa ja kirjat noudattavat kunkin maan opetussuunnitelmaa. Tehdyt kirjat kattavat ensimmäisen vuoden pitkän matematiikan lukiokurssit. Projektin aikana on tehty yhteensä 16 kirjaa.

Lisätietoa kirjoista

Demokirja

The contents of the website reflect the authors' views. The Managing Authority of the Central Baltic INTERREG IVA Programme cannot be held liable for the information published by the project partners.