E-Math

Pikaopas

Havainnot

Merkintä Tarkoitus Selitys
\(\bullet\) tehtävä Kirjoitetaan ratkaistava tehtävä
(a) oletus Tehtävässä annettu totuus. Voidaan nimetä esim. (a), (b), ... tai (1), (2),..., tai (olet1), (olet2), ...
[b] havainto Ei suoraan tehtävässä annettu, mutta esim. oletuksista suora seuraus. Voidaan nimetä esim. [a], [b], ... tai [hav1], [hav2], ...
\(\Vdash\) todistetaan Tästä alkaa itse lasku tai todistus. Voidaan jättää pois jos tehtävässä ei ole oletuksia tai havaintoja.
{...} perustelu

Jokainen yhtäsuuruus, ekvivalenssi jne. pitää perustella.

\(\square\) todistettu Tehtävä on ratkaistu.

Päättelyketjun perusrakenne

\(\bullet\) Tehtävä (mikä on tehtävä)
(a) oletus\(_{1}\) (oletukset ovat tehtävässä annettuja tietoja (jotka ovat totta))
(b) oletus\(_{2}\)
\(\vdots\)
[1] {perustelu sille miksi havainto on totta}
havainto\(_{1}\) (oletuksista ja edellisistä havainnoista johdettu uusi tosi)
[2] {perustelu sille miksi havainto on totta}
havainto\(_{2}\)
\(\Vdash\) \(t_{0}\) (tilanne mistä lähdetään, todistus alkaa tästä
\(=\) {perustelu yhtäsuuruudelle \(t_{0}=t_{1}\)} (tässä voi viitata oletuksiin tai havaintoihin, vaikka oletus(a))
\(t_{1}\)
\(=\) {perustelu yhtäsuuruudelle \(t_{1}=t_{2}\) }
\(t_{2}\)
\(\vdots\)
\(t_{n-1}\)
\(=\) {perustelu yhtäsuuruudelle \(t_{n-1}=t_{n}\) }
\(t_{n}\) (ratkaisu tai tulos)
\(\square\) (todistus loppuu)

Havainnot

The contents of the website reflect the authors' views. The Managing Authority of the Central Baltic INTERREG IVA Programme cannot be held liable for the information published by the project partners.