E-Math

Snabbguide

Observationer

Beteckning Betydelse Förklaring
\(\bullet\) uppgift Vad är problemet som ska lösas
(a) antagande Vad vi redan vet. Kan namnges med hjälp av id-parenteser eller med minustecknet.
[b] observation Inte givet i uppgiften men följer av given information. Kan namnges med id-klamrar eller med plustecknet.
\(\Vdash\) bevis Här börjar härledningen eller beviset. Tecknet skiljer åt härledningen från uppgiften, antagandena och observationerna.
{...} motivering

Varje relation (likhet, ekvivalens etc.) måste motiveras. Motiveringen förklarar varför relationen mellan två termer är sann.

\(\square\) bevisat! Uppgiften är löst.

Grundläggande struktur för en strukturerad härledning

\(\bullet\) Uppgift (vilken är uppgiften)
(a) antagande\(_{1}\) (antagandena är i uppgiften given (sann) information)
(b) antagande\(_{2}\)
\(\vdots\)
[1] {motiverar varför observationen är sann}
observation\(_{1}\) (ny information härledd från antaganden och tidigare observationer)
[2] {motivering varför observationen är sann}
observation\(_{2}\)
\(\Vdash\) \(t_{0}\) (Utgångspunkten, här börjar beviset)
\(=\) {motiverar likhet \(t_{0}=t_{1}\)} (här kan man referera till antaganden eller observationer, exempelvis antagande (a))
\(t_{1}\)
\(=\) {motiverar likhet \(t_{1}=t_{2}\) }
\(t_{2}\)
\(\vdots\)
\(t_{n-1}\)
\(=\) {motiverar likhet \(t_{n-1}=t_{n}\) }
\(t_{n}\) (lösning eller resultat)
\(\square\) (beviset är slut)

Observationer

The contents of the website reflect the authors' views. The Managing Authority of the Central Baltic INTERREG IVA Programme cannot be held liable for the information published by the project partners.