E-Math

Innehållet

Innehållet i böckerna har formats av forskare och matematiklärare vid Åbo Akademi och Åbo universitet. Alla böcker har skrivits enligt läroplanen i de respektive länderna och därmed innehåller de samma slags information som en normal matematikbok. Böckerna uppdateras automatiskt om fel hittas och de kan förbättras enligt lärarnas feedback.

Böckerna kommer att vara tillgängliga för allmänheten från och med början av 2014 med en CC-BY-ND-licens. Om du har några frågor angående innehåll, författarna eller licensen kontakta oss gärna.

The contents of the website reflect the authors' views. The Managing Authority of the Central Baltic INTERREG IVA Programme cannot be held liable for the information published by the project partners.