E-Math

Bakgrund

Matematik är det mest studerade ämnet i skolor och fördjupad kunskap i matematik är nödvändig för att vidareutveckla den högteknologiska industrin. Undervisningen i matematik har dessvärre länge varit oförändrad, mycket pga. att det har varit praktiskt omöjligt att skriva matematik på dator.

Allt eftersom utbildningsväsendet sakta byter ut papper och penna mot datorer och surfplattor ökar behovet av något som kan föra in matematiken i den digitala eran. Många av de e-böcker som finns på marknaden idag är sällan mer än digitaliserade kopior av en traditionell textbok. Detta tillför inte i sig självt något mervärde till undervisningen.

Målsättningen med E-Math-projektet är inte bara att framställa böcker, utan att också skapa ett nytt sätt att undervisa matematik som skulle förbättra de studerandes förståelse och kunskaper i matematik. Genom att kombinera ett alternativt sätt att presentera matematik på, så kallade strukturerade härledningar, med interaktiva e-böcker vill projektet skapa en substansbaserad undervisningsmetod som inte bara för in datorerna i klassrummet utan också gör dem till ett nyttigt pedagogiskt redskap.

The contents of the website reflect the authors' views. The Managing Authority of the Central Baltic INTERREG IVA Programme cannot be held liable for the information published by the project partners.