E-Math

Utbildning

Samtliga lärare som deltar i pilottestningen har gått en kurs i användningen av strukturerade härledningar och av e-boken. De senaste kurserna hölls under våren 2012. Kursen motsvarar en fem dagars kurs. Just nu finns inga nya utbildningar bokade men tveka inte att ta kontakt med oss om du är intresserad av en utbildning.

The contents of the website reflect the authors' views. The Managing Authority of the Central Baltic INTERREG IVA Programme cannot be held liable for the information published by the project partners.