E-Math

Teknologin

Webbläsarbaserad – kan användas på vilken dator som helst

E-Math-böckerna har utvecklats som lokala html-filer och de kan användas på vilken som helst modern webbläsare. Eftersom böckerna är webbläsarbaserade är de inte bundna till någon enstaka dator och kan således användas på flera datorer, exempelvis på en dator i skolan och på en annan i hemmet (t.ex. för att göra hemläxor).

Möjligt att skriva matematik via en specialdesignad editor

I E-Math-böckerna har skrivandet av matematik gjorts möjligt med hjälp av en specialdesignad webbläsarbaserad editor. Editorn utvecklades redan innan E-Math-projektet av samma systemutvecklare vid Åbo Akademi som har utvecklat mjukvaran för e-böckerna. Editorn är oberoende av plattform och fungerar i vilken som helst modern webbläsare. Matematiken skrivs via LaTeX-kommandon eller med hjälp av en enkel panel av ikoner. Editorn visar de matematiska formlerna i rätt format så som de skrivs ut.I E-Math-böckerna har skrivandet av matematik gjorts möjligt med hjälp av en specialdesignad webbläsarbaserad editor. Editorn utvecklades redan innan E-Math-projektet av samma systemutvecklare vid Åbo Akademi som har utvecklat mjukvaran för e-böckerna. Editorn är oberoende av plattform och fungerar i vilken som helst modern webbläsare. Matematiken skrivs via LaTeX-kommandon eller med hjälp av en enkel panel av ikoner. Editorn visar de matematiska formlerna i rätt format så som de skrivs ut.

Kräver ingen internetanslutning

För att böckerna ska vara så lätta och billiga som möjligt har de utvecklats för att kunna användas både offline och online. Internet behövs för att lämna in hemläxor eller kommunicera med de studerande, men alla studier och beräkningar kan utföras utan tillgång till internet.

Interaktiv funktionalitet ger extra möjligheter

Böckerna har också ett flertal interaktiva funktioner som t.ex. självgenererande uppgifter, ett ritningsprogram för att rita grafer och ett kursstyrsystem som möjliggör kommunikation mellan elev och lärare via boken. Alla funktioner har utvecklats med ett antal olika plug-ins och ifall man vill utveckla dessa ytterligare kan vilket som helst html-baserat material lätt införas i boken.

Böckerna är fritt tillgängliga vid början av 2014

All mjukvara som utvecklats i E-Math-projektet har utvecklats med open source-kod och de blir tillgängliga för allmänheten från och med januari 2014.

The contents of the website reflect the authors' views. The Managing Authority of the Central Baltic INTERREG IVA Programme cannot be held liable for the information published by the project partners.