E-Math

Tehnilised vahendid

Brauseripõhine – kasutatav igal arvutil

E-Math’i õpikud on loodud kui kohalikud HTML-i failid ja neid saab kasutada iga kaasaegse veebilehtisejaga. Et raamatud on brauseripõhised, ei ole nad seotud üksiku arvutiga ning neid saab kasutada mitme arvuti peal, näiteks üks arvuti koolis ja teine koduste tööde tegemiseks kodus.

Matemaatilise teksti kirjutamiseks on loodud spetsiaalne redaktor

E-Math’i õpikutes on matemaatilise teksti sisestamine tehtud võimalikuks spetsiaalselt välja töötatud veebipõhise redaktori abil. Redaktor loodi enne e-Math’i projekti samade Åbo Akadeemia inimeste poolt, kes lõid ka tarkvara e-õpikute jaoks. Redaktor on platvormist sõltumatu ja töötab iga kaasaegse veebilehitsejaga. Matemaatilist teksti sisestatakse kas otse LaTeX’i käskudena või siis lihtsat nuppude paneeli kasutades. Redaktor näitab matemaatilisi valemeid kohe peale trükkimist õiges formaadis (st nii, nagu me oleme harjunud neid paberil nägema).

Internetiühendus ei ole vajalik

Et õpikud oleksid võimalikult lihtsad ja odavad, on nad loodud selliselt, et neid saab kasutada nii internetiühendusega kui ka ilma selleta. Internetti on vaja koduse töö saatmiseks või õpilastega suhtlemiseks, kõik muu on kasutatav ka ilma internetiühenduseta.

Interaktiivsus annab lisavõimalusi

Õpikus on mitmeid interaktiivseid funktsioone nagu näiteks võimalus ise ülesandeid luua, graafikuid joonistada ja kursuseid hallata, viimane võimaldab õpetajal-õpilasel õpiku kaudu suhelda. Kõik funktsioonid on loodud erinevate pluginatena. Kui kellelgi on soov neid edasi arendada, siis on igat html-il põhinevat materjali kerge raamatule lisada.

Tasuta kättesaadavad 2014 aasta algusest

Kogu e-Math’i projekti käigus loodud tarkvara on avatud lähtekoodiga ning on alates 2014 aasta jaanuarist kõigile kättesaadav.

The contents of the website reflect the authors' views. The Managing Authority of the Central Baltic INTERREG IVA Programme cannot be held liable for the information published by the project partners.