E-Math

Struktuurne lahendus

Struktuurne lahendamine on tõestusviis, kus kasutatakse loogikat ja põhjendatakse lahenduskäiku. See on välja töötatud üheksakümnendate aastate keskel Åbo Akadeemia professorite Ralph-Johan Back’i (kes on ühtlasi e-Math’i projektijuht) ja Joakim von Wright’i poolt. Süsteemi on testitud Turu regioonis erinevates kontekstides ja tulemused on olnud positiivsed.

Struktuurne lahendamine on kasutatav erinevate matemaatiliste probleemide korral ja see annab kindla ja kasutajasõbraliku formaadi ülesannete lahenduse kirjapanekuks. Süsteem nõuab õpilaselt iga tehtud sammu põhjendamist, mitte lihtsalt arvutuste tegemist.

Standardse formaadi tõttu on võimalik struktuursele lahendusele pakkuda arvutipõhist tuge ning luua tekstiredaktoreid, mis toetavad struktuurse lahenduskäigu kirjapanekut, suudavad lahenduskäiku kontrollida ja integreeruvad õpikeskkonda. Struktuurse lahenduse kasutamine võimaldab luua mitmekesisemaid ülesandeid. Neid võimalusi arvestades oli loomulik kasutada uute e-õpikute loomisel struktuurset lahendamist.

Järgnevalt lühike ülevaade struktuurse lahenduse ülesehitusest:

  1. põhistruktuur – lahenduskäigu tüüpiline ülesehitus;
  2. eeldused – milliseid andmeid saab ülesandest välja lugeda?
  3. tähelepanekud – mida saab antud andmetest järeldada?
  4. spikker – lühijuhend ja ülevaade struktuurse lahenduskäigu ülesehitusest.

Teadusuuringud, mis käsitlevad struktuurset lahendamist

Interaktiivsed e-õpikud

E-Math’i projekti käigus on loodud tarkvara, mida võib ette kujutada kui uut tüüpi e-õpikut ümbritsevat interaktiivset raami. E-õpikutes on mitmeid interaktiivseid võimalusi ja nad on maailma esimesed e-õpikud, kuhu on arvuti abil võimalik kirjutada kõrgetasemelisi matemaatilisi tekste. Õpikud on kirjutatud Åbo Akadeemia ja Turu Ülikooli teadurite ja matemaatikaõpetajate poolt ning nad järgivad iga osalejamaa gümnaasiumi esimese aasta õppekava. Kokku on projekti käigus kirjutatud 16 õpikut.

Kui soovid rohkem infot e-õpiku kohta, vajuta siia.

Demoõpik

The contents of the website reflect the authors' views. The Managing Authority of the Central Baltic INTERREG IVA Programme cannot be held liable for the information published by the project partners.