E-Math

Spikker

Tähelepanekud

Tähis Tähendus Selgitus
\(\bullet\) Ülesanne Ülesanne, mida lahendatakse.
(a) Eeldus Ülesandes antud tingimused. Tähistusena kasutatakse ümarsulge, näiteks (a), (b),… või (1), (2),… või (eeldus1), (eeldus2),…
[b] Tähelepanek Otsesed järeldused olemasolevatest eeldustest või juba tehtud tähelepanekutest. Tähistusena kasutatakse kandilisi sulge, näiteks [a], [b],… või [1], [2],… või [tp1], [tp2],…
\(\Vdash\) Tõestus Siit algab sisuline lahendus. Selle võib ära jätta, kui ülesandes ei ole eelduseid või tähelepanekuid.
{...} Selgitus

Igat seost (võrdsus, võrdväärsus jne) tuleb põhjendada. Selgitus põhjendab, miks seos kahe avaldise vahel on tõene.

\(\square\) Tõestatud Ülesanne on lahendatud.

Struktuurse lahenduskäigu ülesehitus

\(\bullet\) Ülesanne (mida on vaja leida/tõestada)
(a) eeldus\(_{1}\) (eeldus on ülesandes antud tingimus (mis on tõene))
(b) eeldus\(_{2}\)
\(\vdots\)
[1] {selgitus või põhjendus, miks tähelepanek on tõene}
tähelepanek\(_{1}\) (eeldustest ja eelmistest tähelepanekutest tulenev uus järeldus)
[2] {selgitus või põhjendus, miks tähelepanek on tõene}
tähelepanek\(_{2}\)
\(\Vdash\) \(t_{0}\) (esimene avaldis, lahenduse algus)
\(=\) {selgitus või põhjendus, miks \(t_{0}=t_{1}\) kehtib} (siin võivad olla viited eeldustele või tähelepanekutele)
\(t_{1}\)
\(=\) {selgitus või põhjendus, miks \(t_{1}=t_{2}\) kehtib}
\(t_{2}\)
\(\vdots\)
\(t_{n-1}\)
\(=\) {selgitus või põhjendus, miks \(t_{n-1}=t_{n}\) kehtib}
\(t_{n}\) (viimane avaldis, võib olla ka ülesande lahend)
\(\square\) (tõestuse lõpp)

Tähelepanek

The contents of the website reflect the authors' views. The Managing Authority of the Central Baltic INTERREG IVA Programme cannot be held liable for the information published by the project partners.