E-Math

Taust

Kõige rohkem õpitakse koolis matmaatikat. Kõrgtehnoloogilise tööstuse arendamise jaoks on vaja põhjalikke matemaatikaalaseid teadmisi. Samas on matemaatika õpetamine püsinud pikka aega muutumatuna, ilmselt ka tänu asjaolule, et keerulisema matemaatilise teksti kirjutamine arvutiga on olnud suhteliselt raske.

Et ka hariduses tõrjuvad arvutid ja tahvelarvutid tasapisi paberi ja pliiatsi välja, siis oli selge vajadus millegi järele, mis suudaks matemaatikaõpetamise viia üle digitaalajastule. Paljud turul olevad e-õpikud on lihtsalt tavalise õpiku digitaalsed koopiad ning ei anna õpetamisele midagi juurde.

E-Math’i projekti eesmärk ei olnud ainult õpikute kirjutamine vaid uue süsteemi loomine, mis parandaks õpilaste matemaatikaoskust ning matemaatikast arusaamist. Kombineerides interaktiivset e-õpikut mitteharjumuspärase matemaatika esitamisega ehk struktuurse lahendamisega, soovis projekt mitte ainult tuua arvutid matemaatikaklassi vaid teha neist kasuliku pedagoogilise töövahendi.

The contents of the website reflect the authors' views. The Managing Authority of the Central Baltic INTERREG IVA Programme cannot be held liable for the information published by the project partners.