E-Math

Strukturerade härledningar

Strukturerade härledningar är ett bevisspråk som stöder användningen av explicit logisk notation och logisk argumentation i bevis. Metoden har utvecklats sedan mitten av 90-talet av E-Maths projektledare professor Ralph-Johan Back och professor Joakim von Wright vid Åbo Akademi. Metoden har blivit testad i flera olika sammanhang på högstadie-, gymnasie- och universitetsnivå i Åboregionen med positiva resultat.

Metoden strukturerade härledningar kan användas för vilken typ av matematik som helst. Den erbjuder ett bestämt format att skriva matematiska bevis och härledningar på, på ett användarvänligt sätt. Förenklat kan man säga att strukturerade härledningar förutsätter att den studerande noggrant förklarar varje steg i sin beräkning i motsats till att bara utföra en traditionell räkning.

På grund av det standardiserade formatet är det lätt att bygga datorstöd för strukturerade härledningar. Det standardiserade formatet gör det möjligt att skapa editorer som stöder skrivandet av strukturerade härledningar. Formatet har stöd för t.ex. syntax check, automatisk kontroll av härledningar och integrering i lärarmiljöer. Genom att använda strukturerade härledningar för matematiska beräkningar är det också möjligt att framställa mer varierande uppgiftstyper. Med hänvisning till dessa fördelar var det också naturligt att använda strukturerade härledningar vid utvecklandet av e-böckerna.

Denna guide för strukturerade härledningar innehåller följande delar.

  1. Grundläggande struktur – vad består en enkel härledning av?
  2. Antaganden – hur tillägger man information som man redan vet?
  3. Observationer – hur får man ny information med hjälp av det man vet?
  4. Snabbguide – en kort inblick i strukturerade härledningar.

Forskning relaterad till strukturerade härledningar

Interaktiva e-böcker

E-Math-projektet har utvecklat mjukvara för en ny typ av interaktiva e-böcker som fungerar som en ram för den substans som har producerats i projektet. E-böckerna har flera interaktiva funktioner och är de första i världen som möjliggör skrivande av matematik på dator. Innehållet i böckerna har producerats av forskare och matematiklärare vid Åbo Akademi och Åbo universitet och följer läroplanen i matematik i de länder som projektet berör (Sverige, Finland och Estland). Böckerna täcker den fördjupade matematiken för hela första året på gymnasienivå och totalt 16 böcker har producerats inom projektets ramar.

För att läsa mer om e-böckerna, klicka här.

Demo av boken

The contents of the website reflect the authors' views. The Managing Authority of the Central Baltic INTERREG IVA Programme cannot be held liable for the information published by the project partners.