E-Math

E-böckerna

Under de senaste åren har teknik blivit en allt viktigare del av livet och vi förlitar oss på den i allt från att köpa en tågbiljett till att hitta en personlig tränare. Undervisningsvärlden har traditionellt sett varit mer konservativ i att börja använda ny teknik. Det är inte förrän nyligen som skolor aktivt har börjat använda datorer och läsplattor i undervisningen.

Inom matematik är inte övergången lika lätt som i andra ämnen. Det har länge varit mycket svårt att hitta ett lätt sätt att skriva matematisk text på dator, många har även påstått att det är omöjligt. Om det inte skulle gå att skriva någon form av matematisk text i en e-bok skulle heller inte fördelarna jämfört med traditionella böcker vara så många. De flesta e-böcker kräver dessutom en internetanslutning i dagens läge. Det skulle vara mycket dyrt att förse en hel skola med höghastighetsinternet, få skolor har medlen att göra det.

När utvecklingen av e-böckerna började inom E-Math-projektet var det huvudsakliga målet att göra dem så nyttiga och användarvänliga som möjligt. Vi ville att böckerna skulle vara mer än bara en elektronisk version av de traditionella böckerna och att de skulle hjälpa lärarna att göra matematik intressantare och lättare att förstå. Vi har genom en kombination av innehåll och teknologi skapat böcker som förhoppningsvis ska förbättra inlärningen i klassrummet, samtidigt som vi erbjuder ett system som underlättar undervisningen av matematik på dator.

Projektet har sammanställt 15 e-böcker på tre olika språk (svenska, finska och estniska). E-böckerna kommer att vara tillgängliga för allmänheten utan extra kostnad i januari 2014. Böckerna bygger på respektive länders läroplaner i matematik för första årets gymnasieelever.

Finland

MAA1: Funktiot ja yhtälöt/Funktioner och ekvationer
MAA2: Polynomit/Polynom
MAA3: Geometria/Geometri
MAA4: Analyyttinen geometria/Analytisk geometri

Sverige

Matematik 1C
Matematik 2C

Estland

Arvuhulgad. Avaldised.
Võrrandid ja võrrandisüsteemid
Võrratused. Trigonomeetria I
Trigonomeetria II
Vektor tasandil. Joone võrrand

The contents of the website reflect the authors' views. The Managing Authority of the Central Baltic INTERREG IVA Programme cannot be held liable for the information published by the project partners.